Csobánkai Házi Gyermekorvosi Rendelő
+36-26-320-047
+36-26-520-014
Bejelentkezés

Sportorvosi igazolás

2018-19 -es évre már módunkban áll a praxisba tartozó gyerekeknek sportorvosi igazolást kiállítani. Az igazolást a megfelelő módon online is regisztráljuk. Sajnos az átállás elég nehezen megy ,így egyes sportegyesületek még akadékoskodnak esetleg.

Íme a részletes kormányrendelet:

277/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet

a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 7. § (4) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel az országos sportegészségügyi hálózat keretében kerül sor a versenyzők és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott sportszakemberek sportorvosi vizsgálatára, valamint – versenyzők esetén – a sportorvosi engedélyek kiadására.”

2. § Az R. „A sportorvos feladatai” alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatokat az amatőr sportoló háziorvosa, házi gyermekorvosa is elláthatja.

(2) Ha a háziorvos, házi gyermekorvos vállalja az 5. § a), b) és h) pontjában foglalt feladatok ellátását, erről írásban tájékoztatja a települési önkormányzat jegyzőjét és az OSEI-t. A háziorvos, házi gyermekorvos nevét, rendelésének helyét és idejét a települési önkormányzat jegyzője a háziorvosi szolgálat hivatalos honlapján vagy más módon, valamint az OSEI a hivatalos honlapján közzéteszi.”

 

Aktualitások Aktualitások Sportorvosi vizsgálat tovább
Egészség tippek Egészség tippek Hogyan gondoskodjunk gyermekünk egészségéről? Olvassa el egészségtippjeinket, amivel könnyedén hozzájárulhat gyermeke egészségéhez! tovább
Magánrendelés Magánrendelés Minden nap tartok magánrendelést, szükség esetén hétvégén is! tovább